• Foreldreringer - ringer i vann 

      Dahle, Rannveig (NOVA Notat 7/08, Notat, 2008)
      I denne rapporten beskrives erfaringer med å drive foreldreringer: et tilbud til foreldre som dreier seg om foreldrerollen og erfaringsutveksling mellom foreldre. I 2007 gjennomførte Voksenopplæringsforbundet (VOFO) i ...