• Innsats mot utkastelser - fra lovende forsøk til effektiv rutine? 

      Blekesaune, Morten; Pedersen, Axel West (NOVA Notat 3/11, Notat, 2011)
      Dette er sluttrapporten fra en forskningsbasert evaluering av «Samarbeidsprosjektet færre utkastelser». Hensikten med prosjektet var å utvikle metoder og rutiner for å redusere antallet begjæringer og gjennomførte utkastelser ...