• Utilsiktet flytting fra fosterhjem 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Christiansen, Øivin; Havik, Toril (NOVA Notat 2/13, Notat, 2013)
   Utilsiktede flyttinger fra fosterhjem – eller flyttinger som skjer tidligere enn planlagt og på grunn av vansker som har oppstått – vekker vedvarende bekymring. Denne sammenstillingen gir en oversikt over nyere norsk og ...
  • Å sende bekymringsmelding - eller la det være? 

   Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Notat 6/09, Notat, 2009)
   Notatet rapporterer fra en kartlegging av samarbeidet mellom barnehage og barnevern, utført på oppdrag av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet. Det ble gjennomført en kartleggingsundersøkelse ...