• Eieretablering blant hushold med lave inntekter 

      Aarland, Kristin (NOVA Notat 8/12, Notat, 2012)
      Det er et politisk mål i Norge at flest mulig skal ha muligheten til å eie sin egen bolig. Dette gjelder også hushold med lave inntekter. I notatet analyserer vi mulighetene for boligeie ved hjelp av Husbankens boligsosiale ...