• Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv i praksis 

   Hammer, Torild (NOVA Rapport 14/07, Report, 2007)
   I 2003 gjennomførte Statistisk sentralbyrå intervju med personalansvarlig i 2358 norske bedrifter. Dette utgjør et representativt utvalg av alle norske bedrifter med mer enn 10 ansatte. Intervjuene er videre koblet til ...
  • Unemployment in a Segmented Labour Market? 

   Stavik, Trine; Hammer, Torild (NOVA Rapport 4/00, Report, 2000)
   Compared to other OECD countries Norway has experienced low unemployment rates during the last twenty years, but the youth to adult unemployment ratio has been among the highest in the OECD. This can be an indication of ...
  • Unge sosialklienter fra ungdom til voksen alder 

   Hammer, Torild (NOVA Rapport 11/09, Research report, 2009)
   Nær 2000 unge har vært fulgt fra de var 17 til 20 år i 1985 fram til de var voksne i slutten av 30-årene (2003). De er intervjuet i 1985, 1987, 1989, 1993 og igjen i 2003. I tillegg er det koblet til registerdata fra ...
  • Youth Unemployment and Marginalisation in Northern Europe 

   Hammer, Torild (NOVA Rapport 18/00, Report, 2000)