• Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering 

   Grue, Lars Petter; Rua, Marte (NOVA Rapport 19/10, Report, 2010)
   En del mennesker med nedsatt funksjonsevne kan i perioder av livet ha et behov for rehabilitering og habilitering. Barn med en medfødt sykdom eller skade kan trenge koordinerte og sammensatte tjenester innenfor ulike områder ...
  • Hinderløype 

   Grue, Lars Petter (NOVA Rapport 19/11, Research report, 2011)
   Denne boken er først og fremst skrevet for dere som blir mor eller far til et barn med en fysisk funksjonsnedsettelse. De temaene som tas opp, er likevel såpass generelle at også foreldre til barn med andre typer ...
  • Hjelp eller barrierer? En undersøkelse av betingelser for høyere utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne 

   Grue, Lars Petter; Finnvold, Jon Erik (NOVA Rapport 8/14, Report, 2014)
   Unge med nedsatt funksjonsevne har en lavere deltagelse på arbeidsmarkedet enn befolkningen ellers. I rapporten benyttes to sett registerdata for å belyse dette temaet. Videre benyttes intervjuer med saksbehandlere i NAV ...
  • Motstand og mestring. Om funksjonshemning og livsvilkår. 

   Grue, Lars Petter (NOVA Rapport 1/01, Report, 2001)
   Myndighetenes politikk overfor mennesker med funksjonshemning har særlig i de siste tjue til tretti årene vært preget av integreringstenkning. Det er blitt et stadig klarere uttrykt mål at funksjonshemmede skal ha de samme ...
  • Smerte og livsmot 

   Elstad, Jon Ivar; Grue, Lars Petter; Eriksen, John (NOVA Rapport 4/05, Report, 2005)
   Prosjektet «Revmatikeres sykdomsbiografier - Konsekvenser av revmatiske lidelser i et sykdomsbiografisk og livshistorisk perspektiv» har vært et samarbeid mellom Norsk Revmatikerforbund og NOVA med økonomisk støtte fra ...
  • En vanskelig pasient? 

   Grue, Lars Petter (NOVA Rapport 11/08, Research report, 2008)
   Rapporten belyser spørsmålet om hvordan personer med en sjelden grunnsykdom blir møtt når de behandles på sykehus for en annen sykdom enn grunnsykdommen. I hvilken grad tas det hensyn til at grunnsykdommen kan ha betydning ...