• En fargerik merkedag. Halloween i Norge i det 21. århundret 

      Amilien, Virginie; Schjøll, Alexander (Working paper, 2019)
      I korte trekk kan vi oppsummere den norske halloween-feiringen i 2018 med følgende punkter:  Ca. 1/3 av befolkningen feiret halloween i 2018, mot under en 1/5 i 2011 og 2012.  69 % av de familier med hjemmeboende barn ...
    • Endring i åpningstider i dagligvaremarkedet 

      Schjøll, Alexander; Lavik, Randi (Prosjektnotat 2-2016, Working paper, 2016)
      Prosjektnotat nr. 2-2016
    • Endring i butikkstruktur og handlemønster i norsk dagligvarehandel 

      Lavik, Randi; Schjøll, Alexander (Prosjektnotat 1-2012, Notat, 2012)
      Antall dagligvarebutikker har gått ned fra år 2000 til 2010, men med noe svakere nedgang de siste årene. Antall kjøpesentre har økt, og kjøpesentrene har blitt større. Økningen i omsetning pr. kjøpesenter er i ferd med å ...
    • Forbrukernes utfordringer i dagligvaremarkedet 

      Jacobsen, Eivind; Schjøll, Alexander (Kunnskapsoppsummeringer forbrukerpolitikk 2018 3/4, Notat, 2018)
      Dette er ett av fire notater utarbeidet på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet som underlag i arbeidet med en ny NOU om forbrukerpolitikk. Notatet er skrevet i samarbeid med kolleger på Forbruksforskningsinstituttet ...
    • Markedet for hvite/brunevarer i Norge 

      Lavik, Randi; Schjøll, Alexander (Prosjektnotat 4-2007, Notat, 2007)
      Notatet tar for seg konkurranseforholdene og forbrukerrettighetene i markedet for hvite/brunevarer i Norge. Vi definerer markedets størrelse ut fra to forskjellige kilder. Disse kildene brukes så til å beregne konsentras ...
    • Priser og endringer merverdiavgift for mat 

      Schjøll, Alexander; Lavik, Randi (Prosjektnotat 8-2013, Notat, 2013)
      Dette prosjektnotatet bygger på scannerdata fra Nielsen Norge og konsumprisindeksen utgitt av Statistisk sentralbyrå. Hensikten med notatet er å sammenligne prisutviklingen i kiosk, bensinstasjon og servicehandelsmarkedet ...
    • Søndag som handledag 

      Lavik, Randi; Schjøll, Alexander (Prosjektnotat nr. 9-2017, Report, 2017)
      Dette notatet gir en oversikt over søndag som handledag med vekt på dagligvarer. Vi presenterer først den historiske utviklingen, deretter ser vi på forbrukernes holdninger til slike åpningstider. Videre viser vi at ...