• Hvilke faktorer påvirker forbrukernes spisemønster av fisk og sjømat? 

      Uldahl, Maria; Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander (SIFO-rapport;6-2023, Report, 2023)
      Gjennom en spørreundersøkelse blant nordmenn finner vi at de fleste mener at fisk smaker godt. Vi finner videre at det er vanlig å spise fisk/sjømat til middag 1-2 ganger i uken. Dvs. det spises mindre fisk enn anbefalingene ...