• Barn og unges forbruk: klær, mat og kropp 

   Roos, Gun; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde; Bugge, Annechen Bahr; Skuland, Silje Elisabeth; Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Rapport;13-2020, Research report, 2020)
   Denne rapporten, som i hovedsak er basert på en spørreundersøkelse om barn, klær, mat og kropp blant foreldre med barn i alderen 1-16 år, beskriver barn og unges forbruk av klær og mat og hvordan de forholder seg til kropp, ...
  • Oppdatering av forbruksområdet husholdningsartikler: Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjettet 

   Lynum, Markus; Blomberg, Lilli Wolland; Skuland, Silje Elisabeth; Ansteensen, Ann-Kristin (SIFO-rapport;1-2023, Report, 2023)
   Denne rapporten er en rapportering av arbeidet med å oppdatere forbruksområdet ‘husholdningsartikler’ i referansebudsjettet. Oppdateringen har bestått av å undersøke om varene som ligger inne i budsjettposten fortsatt er ...
  • Oppdatering av forbruksområdet «Andre dagligvarer»: Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjettet 

   Lynum, Markus; Skuland, Silje Elisabeth (Rapport;3-2022, Report, 2022)
   Denne rapporten er en sammenfatning av arbeidet med å oppdatere referansebudsjettets forbruksområde «Andre dagligvarer». Oppdateringen har tatt for seg relevansen til varene som har ligget inne i budsjettposten tidligere, ...
  • Oppdatering av kostnader til spedbarn. Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i Referansebudsjettet 

   Skuland, Silje Elisabeth (Rapport;2-2021, Report, 2021)
   Denne rapporten er en rapportering av arbeidet med å oppdatere kostnader til spedbarn. Oppdateringen innebærer å sjekke om det som ligger inne i de ulike budsjettpostene til fremdeles er relevant og om det trengs endringer ...
  • Utredning av kunnskapsgrunnlaget for sosialhjelpssatser 

   Skuland, Silje Elisabeth; Alecu, Andreea Ioana; Kok, Erlend Hua Lun; Ansteensen, Ann-Kristin; Roos, Gun; Lynum, Markus; Blomberg, Lilli Wolland (SIFO-rapport;5-2024, Report, 2024)
   samlet inn og analysert: Nasjonale råd og anbefalinger som har betydning for hva som bør inngå i et forsvarlig livsopphold, spørreundersøkelsedata av 1511 nåværende og tidligere mottakere av økonomisk sosialhjelp, 20 ...
  • Veien til gjeldsordning. Skyldnernes erfaringer med Nav, namsmann og regelverk 

   Skuland, Silje Elisabeth; Poppe, Christian (Rapport;14-2020, Research report, 2020)
   Gjeldsordningsloven skal revideres i 2021 med mål om å klargjøre og forenkle dagens prosessregler for å få en mer velfungerende og effektiv ordning og for å sikre en mer enhetlig praktisering. Hovedproblemstillingen i ...
  • Virker gjeldsregistrene? Bankenes erfaringer med og holdninger til gjeldsinformasjonsforetak 

   Poppe, Christian; Skuland, Silje Elisabeth (Rapport;8-2021, Report, 2021)
   Gjeldsregisteret er et tiltak som bankene ønsker velkommen og som virker etter intensjonen. Informasjon om folks usikrede gjeld i sanntid har økt presisjonen i kredittvurderingene, tilført bransjen økt profesjonalitet og ...