• Ikke-vestlige forbrukere og sunnhetsmerking av næringsmidler 

   Rysst, Mari; Roos, Gun (Report, 2009)
   Dette er en mindre kvalitativ undersøkelse av ikke-vestlige forbrukeres oppfatninger og bruk av sunnhetsmerking av mat basert på observasjoner i butikk og kvalitative intervjuer med 10 innvandrerkvinner i Alna bydel i ...
  • Retusjert reklame og kroppspress 

   Roos, Gun; Rysst, Mari (Oppdragsrapport 1-2014, Report, 2014)
   Nummer: 1-2014 Tilknyttede prosjekter Kroppspress
  • Skjønnhet og helse 

   Roos, Gun; Rysst, Mari (Report, 2011)
   Nummer: 1-2011 Innhold image(arrow) Innledning: Utseendets sosiale betydning Av Ingun Grimstad Klepp, Gun Roos og Mari Rysst image(arrow) ”Å se bra ut”: kroppsidealer og kroppspraksiser i Norge Av Mari Rysst ...
  • Usunne mat- og drikkereklamer rettet mot barn 

   Rysst, Mari; Bugge, Annechen Bahr (Oppdragsrapport 5-2013, Report, 2013)
   Overraskende lite reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn De senere årene har det blitt satt stadig mer søkelys på samfunnets ansvar for å tilrettelegge for gode helsevalg. Ett av tiltakene som vurderes er å ...