• Barn og unges forbruk: klær, mat og kropp 

   Roos, Gun; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde; Bugge, Annechen Bahr; Skuland, Silje Elisabeth; Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Rapport;13-2020, Research report, 2020)
   Denne rapporten, som i hovedsak er basert på en spørreundersøkelse om barn, klær, mat og kropp blant foreldre med barn i alderen 1-16 år, beskriver barn og unges forbruk av klær og mat og hvordan de forholder seg til kropp, ...
  • Er varen lik vareprøven? 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Oppdragsrapport 3-2007, Report, 2007)
   I dette oppdraget blir ferdige varer sammenliknet mot 12 vareprøver. Passform og kvalitet er sammenliknet for alle modeller. For en modell er også lukten vurdert. Det er ikke funnet vesentlige avvik mellom ferdige varer ...
  • Jul – pynt, gaver, klær og mat 

   Bugge, Annechen Bahr; Klepp, Ingun Grimstad; Borch, Anita; Schjøll, Alexander; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde (Rapport;12-2019, Research report, 2019)
   I denne rapporten er det sett nærmere på hvilken betydning og rolle pynt, gaver, klær og mat har i juleritualet. Resultatene av spørreundersøkelsen viser at hvordan vi feirer jul er preget av stabilitet og relativt små ...
  • Kartlegging av ekstrautgifter 

   Roos, Gun; Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Austgulen, Marthe Hårvik; Borgeraas, Elling (Oppdragsrapport nr. 6-2018, Report, 2018)
   På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har SIFO gjennomført en kartlegging av ekstrautgifter knyttet til grunnstønadsordningen. Prosjektet består av to delprosjekter. Formålet med det første delprosjektet er å ...
  • Klesforbruk i Norge 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Fagrapport 2-2016, Report, 2016)
   Denne rapporten gir en samlet gjennomgang av sentrale temaer omkring klesforbruket i Norge. Denne rapporten gir en samlet gjennomgang av sentrale temaer omkring klesforbruket i Norge. Rapporten er skrevet for å danne ...
  • Klær og miljø: Innkjøp, gjenbruk og vask 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Rapport;2-2020, Research report, 2020)
   Rapporten diskuterer klesanskaffelser og vedlikehold i dagens Norge basert på en spørreundersøkelse om bærekraftig forbruk. Respondentene rapporterte at de hadde anskaffet i gjennomsnitt 23,5 plagg i løpet av det siste ...
  • Leve av å reparere? En studie av økonomien i reparasjonsbransjen for klær og hvitevarer 

   Haugrønning, Vilde; Klepp, Ingun Grimstad; Strandbakken, Pål; Laitala, Kirsi; Throne-Holst, Harald (Rapport;6-2019, Research report, 2019)
   Rapporten undersøker reparasjonsbransjen for klær og hvitevarer og aktørenes synspunkter på barrierer og muligheter for utvikling av tjenestene. Det er viktig å få en bredere forståelse for hvilke muligheter og barrierer ...
  • Microplastic pollution from textiles: A literature review 

   Henry, Beverley; Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Project report No 1-2018, Report, 2018)
   The objective of this report is to give an overview of the current state of knowledge concerning microplastic pollution. We focus on microplastic fibres (microfibres) from textiles. The review is a part of a larger work ...
  • Potensiale for økt materialgjenvinning av tekstilavfall og andre avfallstyper (papir/papp, metall og glass) 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Daae, Johanne; Hebrok, Marie; Chen, Wenting; Chapman, Adrian; Meistad, Torill; Morley, Nick; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi (Fagrapport 2-2012, Research report, 2012)
   Rapporten vurderer muligheter for økt materialgjenvinning av tekstilavfall i Norge. Mengden generert tekstilavfall i Norge er 24 kg på innbygger per år som hovedsakelig blir brent med energiutnyttelse. Det finnes lite ...
  • Product lifetime in European and Norwegian policies 

   Heidenstrøm, Nina; Strandbakken, Pål; Haugrønning, Vilde; Laitala, Kirsi (Report;11-2021, Report, 2021)
   The objective in this report is to better understand how the increased product lifetime option has been positioned in policies over the past twenty years. By means of policy document analysis, we explore product lifetime ...
  • Strømpebukser under lupen 

   Laitala, Kirsi (Oppdragsrapport 1-2002, Report, 2002)
   Nummer: 1-2002 Tilknyttede prosjekter Testing av tekstiler på oppdrag
  • Use phase of apparel 

   Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Henry, Beverley (Professional report No. 6-2017, Research report, 2017)
   This report presents a literature review of clothing use phase. The purpose is to support improved methodological development for accounting for the use phase in Life Cycle Assessment (LCA) of apparel. All relevant textile ...
  • Valuing Norwegian Wool 

   Hebrok, Marie; Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone Skårdal; Laitala, Kirsi; Vestvik, Marit; Buck, Madeline (Professional report no. 5-2012, Research report, 2012)
   Wool has been called the white gold and has warmed and brought joy to the Norwegian population throughout history. It is also a textile fibre with many unused features. The starting point of the project Valuing Norwegian ...
  • Virkemidler for forbruksendringer – med utgangspunkt i tiltak fra Klimakur 2030 

   Tangeland, Torvald; Heidenstrøm, Nina; Haugrønning, Vilde; Throne-Holst, Harald; Hebrok, Marie; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Steinnes, Kamilla Knutsen (Rapport;15-2020, Research report, 2020)
   Rapporten omfatter innsamling, systematisering og evaluering av forbruksrettede virkemidler for å utløse et utvalg av tiltakene i Klimakur 2030. For å endre forbruket kan vi skifte ut produkter til mer klimavennlige ...
  • Vurdering av en gensers passform 

   Laitala, Kirsi (Oppdragsrapport 7-2004, Report, 2004)
   Oppdragsgiver ”Bitten 2 AS” har sendt en genser til SIFO for vurdering av passform. Genseren er strikket med raglanfelling og høy hals som brettes ned. Plagget har en utradisjonell form i overgangen mellom bol/ermer og ...
  • Vurdering av plagg for Design Forum as 

   Laitala, Kirsi (Oppdragsrapport 6-2002, Report, 2002)
   Nummer: 6-2002 Tilknyttede prosjekter Testing av tekstiler på oppdrag
  • Vurdering av undertøy til brannvesen 

   Rødningen, Engebret; Laitala, Kirsi (Oppdragsrapport 5-2004, Report, 2004)
   SIFO har sammenfattet alle testresultatene på de testete egenskapene til ullundertøy fra Ullfrotte Original, Troll og Devold. Det er gitt en vurdering og sammenlikning av hver egenskap for disse produkter. Følgende ...
  • Woolbed 

   Tobiasson, Tone Skårdal; Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Oppdragsrapport 2-2016, Report, 2016)
   Vi har undersøkt mulighetene for å gjeninnføre ull som sengetekstil. Barrierer for bruk av ull i nattøy og sengetøy blant norske og svenske forbrukere er analysert. Vi har undersøkt mulighetene for å gjeninnføre ull som ...