• Tradisjonsmatfestivalenes tvetydighet 

      Hegnes, Atle Wehn (Fagrapport 3-2003, Report, 2003)
      Rapporten omfatter en spesiell type festivaler som har oppstått rundt produktene rakfisk, gama-lost og smalahove, og som omtales som tradisjonsmatfestivaler. Metoden har en overordnet kva-litativ karakter, og faller inn ...