• Kroppserfaringer og slankevaner 

      Hauge, Benedicte (Fagrapport 5-2007, Report, 2007)
      Vi lever i en tid hvor kropp og kroppsfasong står i fokus. Kroppen er en identitetsmarkør som forteller hvem vi er. En slank kropp uttrykker kontroll og beherskelse, mens en stor kropp gir signaler om forfall og lav moral. ...