• Educational achievement among children with a disability: do parental resources compensate for disadvantage? 

   Brekke, Idunn; Alecu, Andreea Ioana; Ugreninov, Elisabeth; Suren, Pål; Evensen, Miriam (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   We examined the impact of child disability on Grade Points Average (GPA) using all children aged 15–16 years who completed their lower secondary education and registered with a GPA score in the period from 2016 to 2020 in ...
  • En tilleggsundersøkelse av stordriftseffekten i barnefamilier 

   Alecu, Andreea Ioana (Notat;2-2021, Report, 2021)
   Notatet undersøker i hvilken grad er det empirisk grunnlag for å konkludere at en stordriftseffekt finnes også i tidligere Forbrukerundersøkelser (2008 og 2009) og for hvilket barn i rekken den eventuelt slår inn. Notatet ...
  • The health of mothers caring for a child with a disability: a longitudinal study 

   Brekke, Idunn; Alecu, Andreea Ioana (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background Raising a child with disabilities requires a significant parental investment that is greater than that required by typically developing children. Previous studies have shown that parents caring for a child with ...
  • Hvordan vurderer norske forbrukere utvalgte markeder? Hovedresultater fra Markets Monitoring Survey runde 1 og 2. 

   Alecu, Andreea Ioana (Rapport;14-2021, Report, 2021)
   Sett under ett har norske forbrukere et noe høyere nivå av tillit til markedene sammenlignet med forbrukere i EU27. Andelene av forbrukere i Norge som opplever problemer er - for de fleste markedene – på omtrent samme nivå ...
  • Noen hovedpunkter fra EU-kommisjonens Consumers Conditions Survey (CCS) 2022 

   Alecu, Andreea Ioana; Jacobsen, Eivind (SIFO-rapport;8-2023, Report, 2023)
   I denne enkle tabellrapporten har vi sett på norske og europeiske borgeres opplevelse av å være forbruker, kjennskap til rettigheter, samt borgeres erfaringer på tvers av markeder. Rapporten er basert på tallmateriale fra ...
  • Oppdatering av forbruksområdet «Personlig pleie». Vurdering av vare- og tjenestegrunnlaget i referansebudsjettet 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana; Borgeraas, Elling (Rapport;1-2021, Report, 2021)
   Denne rapporten er en rapportering av arbeidet med å oppdatere forbruksområdet «Personlig pleie» i referansebudsjettet. Oppdateringen innebærer å sjekke om det som ligger inne i budsjettposten fremdeles er relevant og om ...
  • Predicting stable employment trajectories among young people with disabilities 

   Ballo, Jannike Gottschalk; Alecu, Andreea Ioana (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Research aiming to explain disabled people’s inequalities in the labour market has primarily focused on transitional factors between school and work, wage gaps, or socioeconomic background characteristics as expla- nations ...
  • SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter 2021 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana; Naterstad, Anders (Rapport;3-2021, Report, 2021)
   Denne rapporten presenterer referansebudsjettet for 2021, en oppsummering av de viktigste endringene som er gjortsammenlignet med referansebudsjettet for 2020 og en oppsummering av grunnlaget disse endringene er basert på. ...
  • SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter 2022 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana; Lynum, Markus (Rapport;4-2022, Report, 2022)
   Denne rapporten presenterer referansebudsjettet for 2022. Rapporten er en oppsummering av de viktigste endringene fra fjorårets budsjett, og summerer opp grunnlaget disse endringene er basert på. I 2022-versjonen av ...
  • SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter 2023 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Ansteensen, Ann-Kristin; Alecu, Andreea Ioana; Blomberg, Lilli Wolland (SIFO-rapport;2-2023, Report, 2023)
   I denne prosjektrapporten presenterer vi referansebudsjettet for 2023 og hvordan vi har arbeidet med årets oppdatering. I 2023-versjonen av referansebudsjettet har grunnlaget for forbruksområdet «husholdningsartikler» blitt ...
  • SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter 2024 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Ansteensen, Ann-Kristin; Alecu, Andreea Ioana (SIFO-rapport;3-2024, Report, 2024)
   I denne prosjektrapporten presenterer vi referansebudsjettet for 2024 og hvordan vi har arbeidet med årets oppdatering. I 2024-versjonen av referansebudsjettet har grunnlaget for forbruksområdene «lek og mediebruk» og ...
  • SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter – andre halvår 2022 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Alecu, Andreea Ioana (Rapport;7-2022, Report, 2022)
   Denne prosjektrapporten presenterer en oppdatert versjon av referansebudsjettet for 2022 hvor kostnadene er justert i henhold til prisutviklingen i markedene. Nye priser er hentet inn for forbruksområdene «Barnehagekostnader», ...
  • Tillit, opplevde problemer og (nett)handel: Endringer blant forbrukere i Norge og EU i perioden 2010 til 2020 

   Alecu, Andreea Ioana; Lynum, Markus; Berg, Lisbet (SIFO-rapport;11-2022, Report, 2022)
   I denne rapporten analyser vi data om tilliten til, og opplevelsen av, markeder blant forbrukere i Norge og EU. Ved å trekke på data samlet inn gjennom EU-kommisjonens Consumer Scoreboards undersøkelser gir vi et overblikk ...
  • Utredning av kunnskapsgrunnlaget for sosialhjelpssatser 

   Skuland, Silje Elisabeth; Alecu, Andreea Ioana; Kok, Erlend Hua Lun; Ansteensen, Ann-Kristin; Roos, Gun; Lynum, Markus; Blomberg, Lilli Wolland (SIFO-rapport;5-2024, Report, 2024)
   samlet inn og analysert: Nasjonale råd og anbefalinger som har betydning for hva som bør inngå i et forsvarlig livsopphold, spørreundersøkelsedata av 1511 nåværende og tidligere mottakere av økonomisk sosialhjelp, 20 ...
  • Who you know: The classed structure of social capital 

   Alecu, Andreea Ioana; Helland, Håvard; Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This article focuses on the social structuring of social capital, understood as resources embedded in social networks. The analysis integrates key theoretical–methodological insights from two distinct approaches concerned ...
  • Å få rett på nett. Forbrukermisnøye og klaging ved netthandel 

   Alecu, Andreea Ioana; Dulsrud, Arne (Rapport;2-2022, Report, 2022)
   Prosjektet undersøker hvordan forbrukerne opplever digitaliseringen av forbrukerfeltet og erfaringene til forbrukere som har opplevd problemer med produkter eller tjenester kjøpt på nett. Vår rapport viser at selv om de ...