Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHelgesen, Marit Kristine
dc.contributor.authorFosse, Elisabeth
dc.date.accessioned2021-01-29T08:59:03Z
dc.date.accessioned2021-03-08T10:00:23Z
dc.date.available2021-01-29T08:59:03Z
dc.date.available2021-03-08T10:00:23Z
dc.date.issued2020-07-30
dc.identifier.citationHelgesen, M.K. & Fosse, E. (2020). Addressing the social determinants of health in the Nordic countries: wicked or tame problem? Socialmedicinsk Tidskrift (SMT), 3, 393-404en
dc.identifier.issn0037-833X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9910
dc.description.abstractDette prosjektet studerte hvilken nasjonal politikk de nordiske land utvikler for å påvirke helsens determinanter. Fokus på helsens determinanter krever bevissthet om strukturelle betingelser for god helse. Prosjektet hadde en kvalitativ tilnærming, data besto av dokumenter og intervjuer. Vi undersøkte om landene hadde en helhetlig tilnærming, om politikken var et ansvar for alle sektorer og om den var forpliktende. Sosiale ulikheter kan kalles et innfløkt (wicked) problem, der det finnes politiske konflikter som bidrar til problemer med å gjennomføre politikk som ivaretar determinant perspektivet. Alle landene har formulert politiske målsetninger om å utjevne sosiale helseforskjeller, men tiltak finnes mest på lokalt nivå og fokuserer mest på levevaner. De bredere helsedeterminantene blir ofte ikke anerkjent og innfløkte problemer blir omdefinert til tamme problemer, som er mer ukontroversielle og lettere å implementere.en
dc.description.abstractThis project studied how the Nordic countries apply policies to address the social determinants of health, and such a perspective demands awareness of the structural conditions for health. The project applied a qualitative ap-proach using documents and interviews as data, and we explored whether the countries had comprehensive policies, if they included whole-society ap-proaches, and if the policies were committing. Social inequalities may be ter-med a wicked problem, meaning that they are embedded in political conflict and thus it is difficult to find sustainable policy solutions. All countries have formulated political aims to reduce social inequalities, and such measures are mostly at the local level addressing lifestyle issues or social problems. The wider determinants of health are often not acknowledged, and policy problems are redefined from wicked to tame problems, which are less com-plex and conflicting.en
dc.description.sponsorshipThe project was funded by the Nordic Council of Ministries.
dc.language.isoenen
dc.publisherStiftelsen Socialmedicinsk tidskriften
dc.relation.ispartofseriesSocialmedicinsk Tidskrift (SMT);3
dc.relation.urihttps://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2217
dc.rightsCreative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) Lisensen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.sv
dc.subjectNordic countriesen
dc.subjectSocial inequalitiesen
dc.subjectHealthen
dc.subjectNordiske landen
dc.subjectSosiale ulikheteren
dc.subjectHelseen
dc.titleAddressing the social determinants of health in the Nordic countries: wicked or tame problem?en
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2021-01-29T08:59:03Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1828673
dc.source.journalSocialmedicinsk Tidskrift (SMT)


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) Lisens
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) Lisens