Show simple item record

dc.contributor.authorVågan, André
dc.contributor.authorAasland, Olaf
dc.date.accessioned2011-11-17T09:28:00Z
dc.date.available2011-11-17T09:28:00Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationVågan, A. & Aasland, O. (2011). Legesentrert og pasientsentrert klinisk kommunikasjon blant leger utdannet før og etter Oslo96-reformen. Michael, 8 (3), 317-328.en_US
dc.identifier.issn1504-0658
dc.identifier.otherFRIDAID 847918
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/974
dc.description.abstractUniversitetet i Oslo innførte i 1996 en ny studiemodell ved sin medisinutdanning (Oslo96) hvor blant annet klinisk kommunikasjonsundervisning står sentralt. Tidligere evalueringer av selvrapporterte kommunikasjonsferdigheter viser ingen signifikante forskjeller mellom leger uteksaminert fra ny og gammel studiemodell. Denne undersøkelsen er basert på intervju med ti leger fra gammel studiemodell og ti leger fra ny studiemodell hvor vi ønsket å belyse legenes forståelse av klinisk kommunikasjon. De fleste legene fra begge studiemodeller formidlet en pasientsentrert forståelse av klinisk kommunikasjon, mens noen leger formidlet en legesentrert forståelse av kommunikasjon. Forskjellene mellom disse gruppene handler mer om enkeltpersoners holdninger, oppfatninger og erfaringer med kommunikasjonsundervisningen, enn hvilken studiemodell de fulgte. Kommunikasjonsundervisningen for leger utdannet både før og etter Oslo96 ser ut til å ha betydning for hvordan man oppfatter og forstår klinisk kommunikasjon etter flere år i arbeidslivet. En viktig forutsetning synes å være opplevd utbytte av kommunikasjonsundervisningen i medisinstudiet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherThe Norwegian Medical Societyen_US
dc.relation.ispartofseriesMichael;8 (3)
dc.subjectMedisinen_US
dc.subjectMedisinstudieren_US
dc.subjectKommunikasjonen_US
dc.subjectKlinisk kommunikasjonen_US
dc.subjectLegeren_US
dc.subjectPasienteren_US
dc.subjectOslo96-reformenen_US
dc.subjectUtdanningen_US
dc.subjectStudiemodelleren_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Medisinsk/odontologisk etikk, atferdsfag, historie: 805en_US
dc.titleLegesentrert og pasientsentrert klinisk kommunikasjon blant leger utdannet før og etter Oslo96-reformenen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.identifier.doihttp://www.dnms.no/pdf/2011/3-317-28.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record