Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHernes, Leif
dc.contributor.authorFjeld, Martin Drinkwater
dc.date.accessioned2021-01-28T11:55:06Z
dc.date.available2021-01-28T11:55:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9465
dc.descriptionMaster i barnehagepedagogikken
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker metoden mobilt forskningsintervju, brukt i barnehagekontekst sammen med barn. Denne metoden er tidligere metodologisk undersøkt i bruk sammen med voksne, men dette er ikke foreløpig gjort i bruk sammen med barn. Målet med oppgaven er å se på muligheter og potensial for metoden, brukt i den nevnte konteksten. Det ble gjennomført totalt fire mobile intervjuer, med totalt ni barn i to forskjellige barnehager. Intervjuene ble tatt opp på film og transkribert i etterkant. Disse transkripsjonene ble videre kodet og analysert med utgangspunkt i grounded theory. Kodene dannet forskjellige kategorier, som kunne si noe om muligheter og potensial for mobilt forskningsintervju i en barnehagekontekst. Grounded theory tillot en analytisk tilnærming til fenomenene som oppsto i intervjuene, ved å sette innholdet i de forskjellige intervjuene i en større sammenheng. Grounded theory-analysen viste at mobilt forskningsintervju sannsynligvis er godt egnet metode for å forske i barnehagefeltet. Spesielt viste analysen at metoden kan være egnet til å undersøke materielle og diskursive praksiser i barnehagen. I tillegg kan det virke som metoden kan være egnet som et supplement til andre etnografiske metoder. I løpet av teksten refereres det til et stort antall temaer som kan være nyttige å forske videre på, knyttet til mobilt forskningsintervju, forskerrollen og funn og sammenhenger funnet i datamaterialet.en
dc.description.abstractThis master thesis examines the method mobile research interview, used in the context of kindergarten with children as participants. This method has previously been methodologically examined with adult participants, but not yet with children. The goal of this thesis is to look at the possibilities and the potential of the method, used in the mentioned context. A total of four mobile interviews were conducted, with a total of nine children in two different kindergartens. The interviews were recorded on video and transcribed afterwards. These interviews were then coded and analyzed with a grounded theory approach. The codes were grouped together in different categories, which could say something about the usage of mobile research interviews in a kindergarten context. The use of grounded theory allowed an analytical approach to the phenomena that surfaced in the interviews, by placing the phenomena from the different interviews into a larger context. The grounded theory analysis showed that mobile research interviews probably are well suited for research in a kindergarten context, with special emphasis on research into the different discursive and material practices that exist in kindergartens. The method also seems suitable to combine with other ethnographic methods. Throughout the text, it refers to a number of other areas for further research, related to the research method itself, the role of the researcher and other findings and reflections found in the dataset and in the analysis.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en
dc.subjectBarnen
dc.subjectBarnehageren
dc.subjectBarnehageforskningen
dc.subjectMobile forskningsintervjueren
dc.subjectGrunnet teorien
dc.subjectGrounded theoryen
dc.subjectWalking-alongen
dc.subjectMetodologien
dc.subjectMetodeeksploreringen
dc.titleDet mobile forskningsintervjuet i barnehagen – en metodeutforskning gjennom grounded theoryen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel