Show simple item record

dc.contributor.authorIngelsrud, Mari Holm
dc.contributor.authorHansen, Per Bonde
dc.contributor.authorUnderthun, Anders
dc.date.accessioned2020-11-02T12:31:33Z
dc.date.available2020-11-02T12:31:33Z
dc.date.issued2020-11
dc.identifier.isbn978-82-7609-419-0
dc.identifier.issn0807-0865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9158
dc.description.abstractHvilke konsekvenser har atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid på virksomhetsnivå? Denne rapporten tilnærmer seg dette spørsmålet ved å se på forskjeller i arbeidsforhold mellom sysselsatte i ulike tilknytningsformer og ved å undersøke hvordan vilkårene for lokalt partssamarbeid påvirkes av atypiske tilknytningsformer. Analysene tar utgangspunkt i definisjonen av standardarbeidsforholdet som fast heltidsarbeid i et bilateralt arbeidsforhold, og ser på atypiske tilknytningsformer som avviker fra dette. Skillet mellom kontraktsforhold og arbeidstakerforhold er sentralt for begge problemstillinger. Analysen består av to deler: den kvantitative analysen av Levekårsundersøkelsen 2019, YS Arbeidslivsbarometer, Medbestemmelsesbarometeret og Vikarbyråundersøkelsen kartlegger hvordan arbeidsforhold varierer mellom sysselsatte typiske og atypiske tilknytningsformer. Den kvalitative analysen tar utgangspunkt i intervjuer med tillitsvalgte og sysselsatte innen verft- og leverandørindustri, bygg og anlegg, IT og blant frilansmusikere og enkelte arbeidsgiverorganisasjoner.en
dc.description.sponsorshipOppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)en
dc.publisherArbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan Universityen
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport;2020:08
dc.rightsDet må ikke kopieres fra denne publikasjonen ut over det som er tillatt etter bestemmelsene i «Lov om opphavsrett til åndsverk», «Lov om rett til fotografi» og «Avtale mellom staten og rettighetshavernes organisasjoner om kopiering av opphavsrettslig beskyttet verk i undervisnings- virksomhet»en
dc.subjectMidlertidigen
dc.subjectUfrivillig deltiden
dc.subjectEkstrahjelpen
dc.subjectSelvstendigen
dc.subjectInnleiden
dc.subjectKonsulenten
dc.subjectArbeidsforholden
dc.subjectPartssamarbeiden
dc.subjectFrilansen
dc.subjectEntrepriseen
dc.titleKonsekvenser av atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeiden
dc.typeResearch reporten
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record