Show simple item record

dc.contributor.advisorAndreassen, Kristin
dc.contributor.advisorHeimer, Astrid Maria
dc.contributor.advisorHenriksen, Pia
dc.contributor.authorBonden, Mari
dc.date.accessioned2020-08-25T08:34:50Z
dc.date.available2020-08-25T08:34:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8836
dc.descriptionMaster i produktdesignen
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler hvordan design kan være med å styrke små, lokale bedrifter. Metoder og designteorier basert på å skape aktiviteter, produkttilknytning, og opplevelser er brukt for å hjelpe bedriftene til å nå ut til kundene. Målet og hovedfokuset for dette prosjektet er å designe løsninger som bidrar til en bærekraftig utvikling, både sosialt, økonomisk og miljømessig. Gjennom å styrke lokale bedrifter kan man bidra til denne utviklingen. Case-studier og samarbeid med lokale virksomheter i Sandefjord har gitt innsikter om behovet for mer synliggjøring, aktivering og samarbeid. Disse er alle faktorer som er med å skape tilknytning til et produkt eller en tjeneste. Gjennom case-studiene har innsikter vist at økt synliggjøring, mer aktivering, og et godt samarbeid, styrker bedriftene. Dette har ledet opp til prosjektet AV MED FOR – et bokprosjekt for å øke synliggjøringen av lokale bedrifter i byer og lokalsamfunn. Målet er å skape en arena for bedriftene og deres kunder. En arena for inspirasjon, aktivitet, samarbeid og synliggjøringen
dc.description.abstractThe basis of this study is how one can design to strengthen local companies that produce and distribute locally produced goods and services. Methods and design theory based on activation, consumer-product- attachment and creating experiences are used to help companies reach out to their customers. The aim and main focus of this project are to design solutions that contribute to sustainable development, both socially, economically, and environmentally. By strengthening local businesses, one can be a part of this development. Case studies and immersion with local companies in Sandefjord has provided insights on the need for more visibility, activation, and collaboration. Both visibility, activation, and collaboration will contribute to the consumer-product-attachment and creates experiences. The insights provided by the case-studies show that more visibility and activation, and more collaboration, will help to strengthen local companies. This has been leading up to the project AV MED FOR – a book concept to increase the visibility of local companies in their city and communities. The ultimate vision of this is to create a venue for both the customers and the businesses, a venue for inspiration, collaboration, activation, and visibility.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for produktdesignen
dc.relation.ispartofseriesMAPD;2020
dc.subjectProduct attachmenten
dc.subjectSustainabilityen
dc.subjectNetworkingen
dc.subjectLocal productionen
dc.subjectLocal companiesen
dc.subjectProdukttilknytningen
dc.subjectDesignen
dc.subjectProduktdesignen
dc.subjectBærekraften
dc.subjectLokale bedrifteren
dc.subjectSynliggjøringen
dc.titleAV MED FOR Sandefjorden
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record