The LREC 2020 Proceedings are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som The LREC 2020 Proceedings are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License