Show simple item record

dc.contributor.advisorGiæver, Tonje Hilde
dc.contributor.advisorRustad, Mikkel Bertram
dc.contributor.authorJohansen, Ellen
dc.date.accessioned2020-07-03T08:53:20Z
dc.date.available2020-07-03T08:53:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8756
dc.descriptionMaster i IKT-støttet læringen
dc.description.abstractFormålet med denne undersøkelsen var å finne ut om elever i videregående skole blir digitalt kompetente hvis lærerne baserer undervisningen på læreboka. Med utgangspunkt i dette ble problemstillingen "Hvordan ivaretar lærebøker for videregående skole de digitale føringene som ligger i Kunnskapsløftet?". Studien ble gjennomført som en kvalitativ undersøkelse i form av et dokumentstudium. Det ble samlet inn data fra ulike lærebøker i tre fellesfag på VG1 for studieforberedende utdanningsprogram. For å få faglig bredde ble det valgt ut et realfag, et samfunnsfag og et språkfag; naturfag, samfunnsfag og engelsk. Datamaterialet ble så vurdert i forhold til beskrivelsen av digitale ferdigheter i Rammeverk for grunnleggende ferdigheter (Kunnskapsdepartementet, 2017c), hvordan digitale ferdigheter er beskrevet i fagenes læreplaner og annen litteratur som uttrykker forventninger til elevenes digitale kompetanse. I mange tilfeller "dekker" lærebøkene de digitale forventningene i fagene, men enkelte bøker reflekterer ikke det digitale fokuset i læreplanen. Studien avdekket også at det i stor grad er bare de lavere ferdighetsnivåene i rammeverket som er representert i læreplaner og lærebøker. De undersøkte læreplanene hadde på flere områder lagt de digitale forventingene på et lavt nivå, så årsaken til manglende digitale ambisjoner i læreverkene plasseres hos norske utdanningsmyndigheter, mer enn hos forlagene. Lærebøkene dekker i stor grad fagenes læreplaner, men legger i liten grad til rette for progresjon mot de høyeste digitale ferdighetsnivåene i rammeverket. På den andre siden presenterer flere av lærebøkene digitalt innhold som ikke er direkte relatert til rammeverket. Dette kunne i flere tilfeller knyttes til digital literacy og kunnskaper om teknologi. At lærebøkene tar med digitalt innhold som ikke samsvarer med rammeverket eller fagenes læreplaner, kan tyde på at rammeverket er for snevert til å ta inn den digitale kompetansen som forventes i et samfunns- og dannelsesperspektiv.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en
dc.subjectLærebøkeren
dc.subjectLæremidleren
dc.subjectDigital kompetanseen
dc.subjectDigitale ferdigheteren
dc.subjectRammeverken
dc.subjectGrunnleggende ferdigheteren
dc.subjectDigital dannelseen
dc.subjectDigital literacyen
dc.titleDigitale ferdigheter i lærebøker; hvordan ivaretar lærebøker i videregående skole de digitale føringene som ligger i Kunnskapsløftet?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record