Show simple item record

dc.contributor.authorLie, Hallgeir
dc.date.accessioned2020-06-25T12:31:24Z
dc.date.available2020-06-25T12:31:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8738
dc.descriptionMaster i IKT-støttet læringen
dc.description.abstractSamspill i musikkundervisning og bruk av IKT i undervisningen er to områder som prioriteres vekk av musikklærere i norsk grunnskole (Sætre, Neby, & Ophus, 2016). Samtidig er begge disse målområdene forankret i K-06 og i den kommende lærerplanen Fagfornyelsen 2020, og utgjør grunnleggende ferdigheter i faget i begge lærerplanene (Utdanningsdirektoratet, 2006) (Utdanningsdirektoratet, 2019). Dette designbaserte studiet tar for seg design og testing av en digital læringsressurs som ved å være et verktøy for musikklæreren skal legge til rette for lærere å gjennomføre samspill i band på ungdomsskolen. Den digitale læringsressursen som er blitt produsert som en del av denne studien, er forankret i teori om produksjon av instruksjonsvideo, sosiokulturelle læringsperspektiv og didaktiske prinsipp for musikkfaget. Samtidig er strategier for undervisning basert på egne erfaring som musikklærer forsøkt implementert i den digitale læringsressursen. Læringsressursen er blitt testet av 6 musikklærere i deres musikkundervisning. Den har blitt brukt i praktisk musikkundervisning på ungdomstrinnet hvor formålet med bruken har vært samspill i band. Den digitale læringsressursen ble brukt av 6 klasser i musikk og kvalitative intervju med lærerne danner empirien for dette studiet. Målet med utviklingen av den digitale læringsressursen er å gi lærer og elev et (digitalt) verktøy som legger til rette for praktisk musikkundervisning med bruk av IKT, uavhengig av lærerens kompetanse i praktisk musikkundervisning. Ved å flytte deler av min egen kunnskap om musikkundervisning og erfaringer i å lære bort praktisk musikkundervisning, er målet at kunnskap skal overføres til medier lærere og elever får tilgang til. Videre er målet at lærere skal få et verktøy til å gjennomføre praktisk musikkundervisning med støtte fra IKT.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for grunnskole- og faglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesMAIKT-MASTER;2019
dc.subjectIKTen
dc.subjectMusikkteknologien
dc.subjectDesignbasert forskningen
dc.subjectMusikkundervisningen
dc.subjectLæringsressurseren
dc.subjectUngdomsskolenen
dc.titleVi spiller blues: Et designbasert studie om utvikling og testing av en digital læringsressursen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record