Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSwensen, Håkon
dc.contributor.authorTiller, Marita
dc.date.accessioned2020-06-24T07:47:10Z
dc.date.available2020-06-24T07:47:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8735
dc.descriptionMaster i IKT-støttet læringen
dc.description.abstractMålet med denne forskningen er å studere hvilke didaktiske valg lærere gjør i faget valgfag programmering, og hvorfor de velger som de gjør. Forskningsspørsmålet er: Hvilke didaktiske valg tar lærere med formell og uformell kompetanse i programmering, og hvorfor velger de som de gjør i faget valgfag programmering? I 2016 ble det mulig for skoler å tilby faget valgfag programmering på ungdomstrinnet, og søke om økonomisk støtte til innkjøp av verktøy til faget. Kommunen hvor jeg jobber søkte og fikk innvilget dette. Jeg var med på søknadsprosessen, og under arbeidet med søknaden til utdanningsdirektoratet, og i prosessen hvor oppstarten av faget ble planlagt, var det flere forhold som ble diskutert. Ett temaene fra denne planleggingen jeg fattet særlig interesse for dreide seg om lærere som skulle undervise i faget. Fantes det lærere i kommunen med formell kompetanse i programmering? Og hvis det ikke fantes, hvordan ville lærere uten formell kompetanse i programmering undervise i faget? Hvilke valg ville de ta i undervisningen? Da faget startet opp var det lærere både med og uten formell kompetanse i faget som fikk ansvar for undervisningen. Jeg fikk interesse for og muligheten til å forske på dette feltet. For å finne svar på forskningsspørsmålet er det benyttet intervju som metode. Dette er gjort for å få tilgang til lærernes tanker og forklaringer, som i en intervjusituasjon kan gå dypere enn de ville gjort ved å samle inn svar i en kvantitativ undersøkelse. Lærernes didaktiske valg studeres i tre prosesser i undervisningen; planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning. Det teoretiske rammeverket i denne forskningen bygger på didaktisk relasjonstenking, kognitiv utvikling gjennom aktiviteter i undervisning og rammeverket for kunnskapen om sammenhengen mellom teknologi, pedagogikk og innholdet i fag. Til sammen danner dette grunnlaget for analyse av resultater, diskusjon og konklusjon. Funn i denne forskningen viser at det gjør seg gjeldende en forskjell i de didaktiske valgene lærere gjør i klasserommet.. Det er delvis basert på formell eller ikke-formell kompetanse i programmeringsfaget. Andre faktorer som har betydning for de didaktiske valgene er lærerens syn på hvordan kunnskap dannes og hvilken kunnskap de har om teknologi i sammenheng med pedagogikk og faginnhold. Funn i denne forskningen viser også at det er flere utfordringer i de didaktiske prosessene. Disse utfordringene er med på å prege lærernes didaktiske valg i faget valgfag programmering.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for grunnskole- og faglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesMAIKT;2019
dc.subjectProgrammeringen
dc.subjectDidaktikken
dc.subjectValgfagen
dc.titleDidaktiske valg i valgfag programmeringen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel