Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Kari
dc.contributor.authorHaaland, Grete
dc.contributor.authorVagle, Inger
dc.date.accessioned2020-01-24T10:00:15Z
dc.date.accessioned2020-04-15T09:55:41Z
dc.date.available2020-01-24T10:00:15Z
dc.date.available2020-04-15T09:55:41Z
dc.date.issued2019-10-07
dc.identifier.citationHansen KH, Haaland GH, Vagle I. Makt og innflytelse i prosessen med å endre strukturen i yrkesopplæringen. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. 2019;4(1):136-173en
dc.identifier.issn2464-4153
dc.identifier.issn2464-4153
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8433
dc.description.abstractArtikkelen handler om endringsprosessen i utforming av ny struktur i yrkesopplæringen og på hvilken måte fagmiljøene og bransjene, gjennom de faglige rådene, har innflytelse på endringene i struktur som gjøres i norsk yrkesopplæring. Beslutningsprosessen ses i lys av ILO-konvensjonen av 1975, som forplikter statene til at fagmiljøene og bransjene skal ha stor innflytelse på yrkesopplæringens innhold og struktur. Konvensjonen forplikter medlemsstatene til utforming av politikk, retningslinjer og tiltak i yrkesopplæringen i samarbeid med fagmiljøene og bransjene. Begrunnelse for studien er funn fra tidligere forskning og vår erfaring med at aktørene i yrkesopplæringen ikke systematisk er involvert i endringsprosessene. Vi ønsker å studere hvordan prosessen med strukturendringene foregår og hva som påvirker prosessen fram mot endelig struktur. Metoder i forskningsarbeidet er analyse av tidligere forskning og dokumenter som ligger til grunn for, og inngår i, den formelle endringsprosessen, samt intervjuer med representanter for de nasjonale faglige rådene. Resultatene viser at det er stor forskjell på hvordan fagmiljøene har hatt innflytelse i endringsprosessen og at endringsprosessen ikke har fulgt en forutbestemt prosedyre. Partene, representert ved de faglige rådene, har i ulik grad hatt innflytelse på endringsprosessen. Tendenser viser at nasjonale myndigheter fristiller seg fra et forpliktende trepartssamarbeid i beslutningsprosessene ved flere anledninger.en
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsbiblioteket OsloMeten
dc.relation.ispartofseriesSkandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling;Årg 4 Nr 1 (2019)
dc.relation.urihttps://journals.hioa.no/index.php/yrke/article/view/3505/3292
dc.rightsDette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectTrepartssamarbeiden
dc.subjectFagligheten
dc.subjectYrkesopplæringen
dc.subjectStrukturendringeren
dc.subjectMakten
dc.titleMakt og innflytelse i prosessen med å endre strukturen i yrkesopplæringenen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2020-01-24T10:00:15Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.7577/sjvd.3505
dc.identifier.cristin1734434
dc.source.journalSkandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.