Show simple item record

dc.contributor.authorRustad, Hilde
dc.contributor.authorLangnes, Tonje Fjogstad
dc.date.accessioned2020-01-15T12:20:15Z
dc.date.accessioned2020-03-31T12:49:29Z
dc.date.available2020-01-15T12:20:15Z
dc.date.available2020-03-31T12:49:29Z
dc.date.issued2019-11-20
dc.identifier.citationRustad HR, Langnes T. Flashmob i lærerutdanninger – studenters erfaringer med å skape dans sammen. Journal for Research in Arts and Sports Education. 2019;3(2):46-61en
dc.identifier.issn2535-2857
dc.identifier.issn2535-2857
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8364
dc.description.abstractDenne artikkelen handler om lærerstudenter og deres erfaringer knyttet til gjennomføring av flashmob som studentdrevet danseprosjekt. Artikkelen undersøker sammenhenger mellom flashmobprosjektet og utviklingen av lærerstudentenes profesjonspersonlige kompetanse. Forskningsmaterialet utgjøres av studenttekster fra to kroppsøvingslærerutdanninger: årsstudium i kroppsøving ved OsloMet – storbyuniversitetet og faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Forskningsprosjektet er kvalitativt og har en hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming. Gjennom analyse av studentenes besvarelser kom forfatterne fram til fire temaer: «følelser», «å skape dans», «nærhet og samarbeid» og «lærerrollen». Gjennom en profesjonsfaglig drøfting av disse temaene viser artikkelen blant annet hvordan flashmobprosjektet har relevans i et lærerutdanningsperspektiv ved at studenterfaringene kan knyttes til selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet. Det framkommer tydelige sammenhenger mellom studentenes erfaringer og profesjonspersonlig kompetanse; flashmobprosjektet trer fram som et profesjonspersonlig dannelsesprosjekt som kan bidra til å gi studentene en kroppslig forankret autoritet.en
dc.description.abstractThis article is about physical education teacher students and how they experienced participating in a student-led flashmob dance project. The research examines connections between the flashmob project and the teacher students’ profession-personal competence, and the research material consists of students’ texts in which they have written about their flashmob experiences. The flashmob project was part of the program at two different teacher education institutions in Oslo: Oslo Metropolitan University and the Norwegian School of Sport Sciences. The research approach is hermeneutic- phenomenological, and through thematic analysis the following four themes were identified: “feelings”, “to create dance”, “getting to know each other better and cooperate”, and “teacher perspective”. Through a profession-based discussion the article further shows how the flashmob project is highly relevant in a teacher education perspective as the students’ experiences can be understood as closely connected with profession-personal principles as well as with self- determination, codetermination and solidarity. In addition, the flashmob dance project serves to provide physical education teacher students with bodily anchored authority.en
dc.language.isonben
dc.publisherCappelen Damm Akademisken
dc.relation.ispartofseriesJournal for Research in Arts and Sports Education;Vol 3 No 2 (2019): Kroppsøvingsfaget i bevegelse
dc.rights© 2019 H. Rustad og T. F. Langens.This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license.en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectProfesjonspersonlig kompetanseen
dc.subjectKroppsøvingen
dc.subjectStudentdrevet undervisningen
dc.titleFlashmob i lærerutdanninger – studenters erfaringer med å skape dans sammenen
dc.title.alternativeFlashmob in teacher education – students’ experiences in creating dance togetheren
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2020-01-15T12:20:15Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.23865/jased.v3.1448
dc.identifier.cristin1752866
dc.source.journalJournal for Research in Arts and Sports Education


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© 2019 H. Rustad og T. F. Langens.This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license.
Except where otherwise noted, this item's license is described as © 2019 H. Rustad og T. F. Langens.This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license.