Fra og med 2019-årgangen utgis tidsskriftet med Creative Commons-lisensen CC BY 4.0.
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Fra og med 2019-årgangen utgis tidsskriftet med Creative Commons-lisensen CC BY 4.0.