Show simple item record

dc.contributor.authorSletten, Mira Aaboen
dc.contributor.authorEriksen, Ingunn Marie
dc.contributor.authorPedersen, Eirin
dc.contributor.authorSeland, Idunn
dc.date.accessioned2019-12-12T14:30:08Z
dc.date.accessioned2019-12-18T14:52:39Z
dc.date.available2019-12-12T14:30:08Z
dc.date.available2019-12-18T14:52:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSletten MA, Eriksen I, Pedersen E, Seland I. Grenser for skolens ansvar? Skolelederes perspektiv på mandat i det frafallsforebyggende arbeidet. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 2019;96(1):19-34en
dc.identifier.issn0029-1285
dc.identifier.issn0029-1285
dc.identifier.issn2246-1310
dc.identifier.urihttps://www.djoef-forlag.dk/openaccess/nat/index.php
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7929
dc.description.abstractEtter Reform 94 har de videregående skolene i Norge fått et økt ansvar for at flest mulig unge gjennomfører videregående opplæring. Samtidig er skolenes mandat for frafallsforebygging uklart, og det er opp til ledelsen og andre aktører i skolen å operasjonalisere og avgrense ansvaret. Til tross for dette er skolelederes perspektiver på frafall nesten fraværende i frafallsforskningen. I denne artikkelen, som bygger på intervjuer med representanter for skoleledelsen ved 42 videregående skoler i fire norske fylker, undersøker vi hvordan skolelederne formulerer og fortolker sitt mandat i det frafallsforebyggende arbeidet. Analysene viser et tematisk spenn mellom en bred mandatsforståelse der alle typer utfordringer skal håndteres i skolen, til avgrensning av et smalere opplæringsmandat og en holdning om at «denne eleven skulle ikke vært her». Dette gjelder særlig i tilfeller hvor elevers psykiske helse omtales som årsak til frafall.en
dc.language.isonben
dc.publisherNordiske administrative forbunden
dc.relation.ispartofseriesNordisk administrativt tidsskrift;Årg 96 Nr 1
dc.rightsGeneral tillatelse fra redaktøren.en
dc.subjectVideregående skoleren
dc.subjectNorgeen
dc.subjectFrafallsforebyggende arbeiden
dc.subjectSkoleledereen
dc.titleGrenser for skolens ansvar? Skolelederes perspektiv på mandat i det frafallsforebyggende arbeideten
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2019-12-12T14:30:08Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1707954
dc.source.journalNordisk Administrativt Tidsskrift


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record