Show simple item record

dc.contributor.authorLutnæs, Eva
dc.date.accessioned2019-12-04T13:44:45Z
dc.date.accessioned2019-12-10T14:44:41Z
dc.date.available2019-12-04T13:44:45Z
dc.date.available2019-12-10T14:44:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationLutnæs E. Faglige forventninger i grunnskolefaget Kunst og håndverk. Topoi fra læreres oppgavetekster. Techne serien - Forskning i slöjdpedagik och slöjdvetenskap. 2019;26(1):44-64en
dc.identifier.issn1238-951X
dc.identifier.issn1238-9501
dc.identifier.urihttps://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/2957
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7884
dc.description.abstractGjennom vurdering settes det ord på et fag, og ordene lærerne velger viser elevene veier inn i faget. Artikkelen går nært på læreres språk i oppgavetekster fra faget Kunst og håndverk ved ungdomsskoler i 17 av Norges 19 fylker. Empirien følger av et strategisk utvalg, der ansatte i universitets- og høgskolesektoren har pekt ut lærere som er anerkjent for god undervisningspraksis. I analysen søkes det etter topoi – mønster i språket for hvordan lærere formulerer forventninger til elevenes læring gjennom vurderingskriterier i oppgavetekster på tvers av skoler. Artikkelens mål er todelt, både bidra til å synliggjøre praksisfeltets språk ved vurdering og til å utfordre de mønstre som kommer til syne gjennom nyere fagdidaktisk forskning. De identifiserte topoi gir et bilde av hvordan lærere tolker gjeldende læreplan om til oppgavetekster i en brytningstid der nye læreplaner er under utarbeidelse. Faget Kunst og håndverk har møtt kritikk for å bevege seg i en teoretisk retning, men analysen viser en tydelig prioritering av det visuelle vurderingsgrunnlaget blant lærerne. De identifiserte topoi legger fagets konvensjoner åpne for kritisk granskning og leder over til en diskusjon av hvordan praksisfeltets språk ved vurdering bør fornyes for å muliggjøre skapende praksiser som er mer samfunnskritiske og relevante for elevenes livsverden.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.relation.ispartofseriesTechne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science;Vol 26, No 1
dc.rightsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectKunsten
dc.subjectHåndverken
dc.subjectFagdidaktikken
dc.subjectVurderingeren
dc.subjectDiakrone perspektiveren
dc.subjectTopoien
dc.titleFaglige forventninger i grunnskolefaget Kunst og håndverk. Topoi fra læreres oppgaveteksteren
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2019-12-04T13:44:45Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1756676
dc.source.journalTechne serien - Forskning i slöjdpedagik och slöjdvetenskap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.