Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStrandbu, Åse
dc.contributor.authorSeippel, Ørnulf
dc.date.accessioned2019-10-14T13:51:29Z
dc.date.accessioned2019-10-21T13:47:53Z
dc.date.available2019-10-14T13:51:29Z
dc.date.available2019-10-21T13:47:53Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationStrandbu Å, Seippel ØN. "Ungdom uten framtid rystet hele England" : ungdomsopptøyene i England i norske aviser. Tidsskrift for ungdomsforskning. 2012;12(1):43-66en
dc.identifier.issn1502-7759
dc.identifier.issn1502-7759
dc.identifier.urihttps://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1028
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7750
dc.description.abstractI denne artikkelen undersøkes framstillingen av opptøyene i England sommeren 2011 i norske aviser. Problemstillingen er hvorvidt opptøyene framstilles som politiske protester eller som ren kriminalitet og vandalisme, med to sett underspørsmål: 1) Hva mener avisene ligger til grunn for opptøyene? 2) Kan det spores forskjeller i framstilling etter avisenes politiske profiler? En kvalitativ samt en kvantitativ innholdsanalyse av artiklene om opptøyene i fire norske aviser viser at det er relativt lite forskjell i dekningen etter avisenes politiske profiler. Opptøyene blir i hovedsak framstilt som lite politisk motivert, selv om livsvilkårene for fattige ungdommer og budsjettnedskjæringer trekkes inn som viktige forutsetninger for opptøyene.en
dc.description.abstractThis article examines Nor we gi an news pa pers’ framing of the riots in England in the sum mer of 2011. The main question is whether the riots were presented as political pro test or as pure crime and vandalism, with two follow up questions: 1) What do the pa pers present as the ba sis for the riots and what do they say should be done in their af ter math? 2) Are the re any differences in the presentation related to the news pa pers’ political profiles? Ana ly ses are based on a quantitative and qualitative content analysis of articles about the riots in four news pa pers, and show relatively minor differences between news pa pers with dif fe rent political stands. The riots were mainly framed as less politically motivated, even when social conditions, unemployment and welfare reductions were presented as important preconditions for the riots.
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for ungdomsforskning;Årg 12 Nr 1
dc.rightsDette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectUngdommeren
dc.subjectEnglanden
dc.subjectUngdomsopptøyeren
dc.subjectNorske aviseren
dc.title"Ungdom uten framtid rystet hele England" : ungdomsopptøyene i England i norske aviseren
dc.title.alternative«Youth without future shocked the whole of England». The English youth riots in Norwegian Papers.
dc.typeJournal article
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2019-10-14T13:51:29Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin944618
dc.source.journalTidsskrift for ungdomsforskning


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.