Show simple item record

dc.contributor.authorAakernes, Nina
dc.contributor.authorHiim, Hilde
dc.date.accessioned2019-10-09T17:26:01Z
dc.date.accessioned2019-10-18T13:05:17Z
dc.date.available2019-10-09T17:26:01Z
dc.date.available2019-10-18T13:05:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationAakernes N, Hiim H. Yrkesrelevant skoleopplæring for fremtidens mediegrafikere. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. 2019;4(1):81-108en
dc.identifier.issn2464-4153
dc.identifier.issn2464-4153
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7724
dc.description.abstractHøsten 2020 skal det innføres en ny struktur for yrkesfagene i videregående skole, og nye læreplaner skal utarbeides. Det skal opprettes et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram for IKT og medieproduksjon. Dette utdanningsprogrammet skal inneholde flere lærefag og blir dermed bredere enn det «gamle utdanningsprogrammet» for medier og kommunikasjon (MK). I denne artikkelen presenterer vi resultater fra en toårig kvalitativ studie som har undersøkt kompetansebehovet i mediegrafikerfaget og yrkesrelevansen av dagens skoleopplæring for mediegrafikerlæringene. Studien har fulgt syv lærlinger i mediegrafikerfaget fra lærekontrakt ble inngått og frem til svenneprøven. Grunnlaget for resultatene som blir presentert i artikkelen er observasjoner i lærebedriftene og tilsammen 34 semistrukturerte intervjuer med lærlinger, yrkesfaglærere, instruktører i bedrift og representanter for opplæringskontor. Resultatene viser hvilken kompetanse som er sentral i mediegrafikerfaget, og styrker og svakheter ved dagens skoleopplæring. Disse resultatene peker mot hva som skal til for å oppnå en yrkesrelevant utdanning av mediegrafikere i det nye programmet.en
dc.language.isoenen
dc.publisherOslo and Akershus University College of Applied Sciencesen
dc.relation.ispartofseriesScandinavian Journal of Vocations in Development;Vol 4 No 1
dc.rightsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectYrkesfaglig opplæringen
dc.subjectYrkesrelevansen
dc.subjectYrkesdidaktikken
dc.subjectMediegrafikereen
dc.subjectMedieproduksjonen
dc.titleYrkesrelevant skoleopplæring for fremtidens mediegrafikereen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2019-10-09T17:26:01Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.7577/sjvd.3202
dc.identifier.cristin1735689
dc.source.journalSkandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.