Show simple item record

dc.contributor.advisorJohnsen, Åge
dc.contributor.authorHaugesten, Filip Ærø
dc.date.accessioned2019-10-18T07:27:34Z
dc.date.available2019-10-18T07:27:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7706
dc.descriptionMaster i styring og ledelseen
dc.description.abstractDe senere år har flere offentlige utredninger pekt på at politiet har hatt behov for endring på flere områder. Samfunnsutviklingen har satt press på den tradisjonelle måten å utøve polisiær virksomhet på, noe som også har preget ledelsesfaget. Politiet har fått kritikk for manglende ledelse og styring, samt (u)kultur i egne rekker. Dette har skapt debatter om hvilken kompetanse politiledere bør ha, noe som også har vekket gamle profesjonskamper til livs. Formålet med denne studien har vært i få innblikk i hvordan ledere vurderer og vekter ulik kompetanse ved rekruttering av politioperative mellomledere. Følgende problemstilling har ligget til grunn for undersøkelsene: Hvordan vektes ulik kompetanse ved ansettelse av seksjonsledere for patruljetjenesten i politiet? Problemstillingen har jeg sett i lys av ledelsesteori, organisasjonskultur og politiet som profesjonsutøver. Jeg har intervjuet seks ledere, som hver er ansvarlig leder for en politistasjon i Sør-Norge. Det er i tillegg foretatt en tekstanalyse av utlysningstekster og stillingsbeskrivelser for den politioperative seksjonslederstillingen i et 20-års perspektiv. Blant hovedfunnene finner vi at samtlige ledere som har deltatt i undersøkelsen, mener at politifaglig utdanning og -erfaring er en viktig forutsetning som politioperativ mellomleder. Intern legitimitet blant egne medarbeidere, samt behovet for en dyktig fagperson, gjør at kravet til politikompetanse i lederstillinger fortsatt gjør seg gjeldende. Videre finner vi at lederne forfekter verdien av en politigeneralist, fremfor en politispesialist, i utøvelse av slik ledelse. En slikt funn kan synes å stå i motsetning til argumenter for at politiet bør spesialiseres i større grad for å møte samfunnsutviklingen forøvrig. Lederne i denne undersøkelsen mener en bred politifaglig erfaring bidrar til å skape helhetsorienterte ledere som kan samarbeide bedre med andre seksjoner ved politistasjonen.en
dc.description.abstractIn recent years, several public studies have shown the need for the Norwegian police to reform. The traditional ways of policing and police management is challenged by the developmental changes in society. The Norwegian police has received criticism for the lack of management, and for traits of the Norwegian police culture. This has created a new debate on what makes an effective police leader and, furthermore, brought disputes between the jurisdictional boundaries of the professions within the police. The purpose of this study has been to gain insight into how police leaders assess different forms of competence in recruiting police managers, with the thesis: How do leaders assess different forms of competence in recruiting middle managers within patrol divisions of the police? This study is based on six interviews of police managers who recruit mid-level managers, in addition to a document analysis on job advertisements for such management positions. Key findings support the need for police managers to have legitimacy in the role as a police manager. The managers interviewed in this study, emphasize the need for a police officer to hold such position, rather than someone without such work experience and formal education. Furthermore, they emphasize leadership skills, as well as experience from a variety of police functions. In recruitment of middle managers, broad work experience within the police is perceived as helpful in collaboration with other divisions.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.subjectMellomledelseen
dc.subjectPolitien
dc.titleMellomledelse i politioperativt arbeid: En studie av oppfatninger om lederkompetanse i politieten
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record