Show simple item record

dc.contributor.authorNatland, Sidsel
dc.contributor.authorBjerke, Erik
dc.contributor.authorTorstensen, Tom Byberg
dc.date.accessioned2019-09-04T12:06:09Z
dc.date.accessioned2019-09-19T09:02:07Z
dc.date.available2019-09-04T12:06:09Z
dc.date.available2019-09-19T09:02:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationNatland ST, Bjerke E, Torstensen TB. «Jeg fikk blankpusset håpet om at jeg hadde en framtid» Opplevelser av god hjelp i møter med Nav. Fontene forskning. 2019(1):17-29en
dc.identifier.issn1890-9868
dc.identifier.issn1892-7947
dc.identifier.urihttp://fonteneforskning.no/forskningsartikler/jeg-fikk-blankpusset-hapet-om-at-jeg-hadde-en-framtid-6.19.669439.9767778e26
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7557
dc.description.abstractArtikkelen presenterer funn fra brukerstyrte dialogseminarer med tjenestemottakere i Nav om deres gode erfaringer med Nav. Et sentralt utgangspunkt er oppfatningen av at mennesker med behov for langvarig oppfølging fra velferdstjenestene, også er de som kan bidra med verdifull kunnskap om hva som oppleves hjelpsomt i denne prosessen, og hvorfor. Analysen identifiserer seks temaer av betydning for brukerne: Relasjon, gjensidighet, valgmuligheter, tid, kunnskap og kunnskapsdeling. Disse er videre kombinert til to overordnede kategorier: Relasjon og kunnskap. Forskningen etterspør mer konkret kunnskap om hvordan brukere opplever sine møter med hjelpeapparatet, og studiens bidrag er å drøfte funnene som uttrykk for «hjelpsomme relasjoner». Studien er også et eksempel på brukerinvolvering i forskning, samt utvikling av metoder som fasiliterer brukermedvirkning i tjenesteutvikling.en
dc.description.sponsorshipStudien er særpreget ved at dialogseminarene, og således dataene artikkelen er basert på, er produsert innenfor rammene av brukerinvolvert forskning: Prosjektet er initiert av brukere som medforskere i det Norges forskningsråd -finansierte forskningsprosjektet Motsetningsfylte institusjonelle logikker? Samspillet mellom utdanningssystemet og helse- og velferdsfeltet («InLog-prosjektet» ).en
dc.language.isonben
dc.relation.ispartofseriesFontene forskning;12(1)
dc.relation.urihttp://fonteneforskning.no/pdf-15.80657.0.3.4fa8e61f7c
dc.rightsTidsskriftet tillater arkivering.en
dc.subjectNaven
dc.subjectHjelpsomme relasjoneren
dc.subjectDialogseminareren
dc.subjectBrukerinvolvert forskningen
dc.title«Jeg fikk blankpusset håpet om at jeg hadde en framtid» Opplevelser av god hjelp i møter med Naven
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2019-09-04T12:06:09Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1685363
dc.source.journalFontene forskning
dc.relation.projectIDNorges forskningsråd: 239967


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record