Den publiserte versjonen av kapittelet er tillatt å arkivere under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Rettighetene er også forklart her: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ingreso-informacion/politicas/

At dokumentet er underlagt en Creative Commons-lisens, vises i denne adressen: http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?e=q-11000-00---off-0general-clacso%2cengov%2cotros%2car%2farZz-001%2car%2farZz-003%2car%2farZz-008%2car%2farZz-009%2car%2farZz-010%2car%2farZz-011%2car%2farZz-015%2car%2farZz-017%2car%2farZz-019%2car%2farZz-020%2car%2farZz-022%2car%2farZz-023%2car%2farZz-025%2car%2farZz-026%2car%2farZz-027%2car%2farZz-028%2car%2farZz-030%2car%2farZz-031%2car%2farZz-033%2car%2farZz-034%2car%2farZz-036%2car%2farZz-037%2car%2farZz-038%2car%2farZz-039%2car%2farZz-041%2car%2farZz-042%2car%2farZz-044%2car%2farZz-045%2car%2farZz-046%2car%2farZz-047%2car%2farZz-048%2car%2farZz-049%2car%2farZz-050%2car%2farZz-052%2car%2farZz-053%2car%2farZz-055%2car%2farZz-056%2car%2farZz-059%2car%2farZz-060%2car%2farZz-061%2car%2farZz-062%2car%2farZz-063%2car%2farZz-064%2car%2farZz-065%2car%2farZz-067%2car%2farZz-068%2car%2farZz-075%2car%2farZz-077%2car%2farZz-078%2car%2farZz-079%2car%2farZz-080%2car%2farZz-082%2car%2farZz-085%2car%2farZz-091%2car%2farZz-092%2car%2farZz-093%2car%2farZz-094%2car%2farZz-099%2car%2farZz-100%2cbo%2fboZz-001%2cbo%2fboZz-002%2cbo%2fboZz-003%2cbo%2fboZz-004%2cbo%2fboZz-005%2cbo%2fboZz-006%2cbo%2fboZz-007%2cbo%2fboZz-011%2cbr%2fbrZz-001%2cbr%2fbrZz-002%2cbr%2fbrZz-003%2cbr%2fbrZz-004%2cbr%2fbrZz-005%2cbr%2fbrZz-006%2cbr%2fbrZz-007%2cbr%2fbrZz-008%2cbr%2fbrZz-009%2cbr%2fbrZz-010%2cbr%2fbrZz-013%2cbr%2fbrZz-015%2cbr%2fbrZz-018%2cbr%2fbrZz-019%2cbr%2fbrZz-021%2cbr%2fbrZz-022%2cbr%2fbrZz-027%2cbr%2fbrZz-031%2cbr%2fbrZz-032%2cbr%2fbrZz-033%2cbr%2fbrZz-034%2cbr%2fbrZz-037%2cbr%2fbrZz-038%2cbr%2fbrZz-040%2cbr%2fbrZz-041%2cbr%2fbrZz-042%2cbr%2fbrZz-045%2cbr%2fbrZz-046%2cbr%2fbrZz-047%2cbr%2fbrZz-048%2cbr%2fbrZz-049%2cbr%2fbrZz-050%2cbr%2fbrZz-052%2cbr%2fbrZz-053%2cbr%2fbrZz-054%2cbr%2fbrZz-056%2cbr%2fbrZz-057%2cbr%2fbrZz-058%2cbr%2fbrZz-059%2cbr%2fbrZz-061%2cbr%2fbrZz-064%2cbr%2fbrZz-065%2cbr%2fbrZz-066%2cbr%2fbrZz-071%2cbr%2fbrZz-077%2cch%2fchZz-001%2ccl%2fclZz-001%2ccl%2fclZz-002%2ccl%2fclZz-003%2ccl%2fclZz-006%2ccl%2fclZz-007%2ccl%2fclZz-008%2ccl%2fclZz-009%2ccl%2fclZz-010%2ccl%2fclZz-011%2ccl%2fclZz-012%2ccl%2f
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Den publiserte versjonen av kapittelet er tillatt å arkivere under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Rettighetene er også forklart her: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ingreso-informacion/politicas/ At dokumentet er underlagt en Creative Commons-lisens, vises i denne adressen: http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?e=q-11000-00---off-0general-clacso%2cengov%2cotros%2car%2farZz-001%2car%2farZz-003%2car%2farZz-008%2car%2farZz-009%2car%2farZz-010%2car%2farZz-011%2car%2farZz-015%2car%2farZz-017%2car%2farZz-019%2car%2farZz-020%2car%2farZz-022%2car%2farZz-023%2car%2farZz-025%2car%2farZz-026%2car%2farZz-027%2car%2farZz-028%2car%2farZz-030%2car%2farZz-031%2car%2farZz-033%2car%2farZz-034%2car%2farZz-036%2car%2farZz-037%2car%2farZz-038%2car%2farZz-039%2car%2farZz-041%2car%2farZz-042%2car%2farZz-044%2car%2farZz-045%2car%2farZz-046%2car%2farZz-047%2car%2farZz-048%2car%2farZz-049%2car%2farZz-050%2car%2farZz-052%2car%2farZz-053%2car%2farZz-055%2car%2farZz-056%2car%2farZz-059%2car%2farZz-060%2car%2farZz-061%2car%2farZz-062%2car%2farZz-063%2car%2farZz-064%2car%2farZz-065%2car%2farZz-067%2car%2farZz-068%2car%2farZz-075%2car%2farZz-077%2car%2farZz-078%2car%2farZz-079%2car%2farZz-080%2car%2farZz-082%2car%2farZz-085%2car%2farZz-091%2car%2farZz-092%2car%2farZz-093%2car%2farZz-094%2car%2farZz-099%2car%2farZz-100%2cbo%2fboZz-001%2cbo%2fboZz-002%2cbo%2fboZz-003%2cbo%2fboZz-004%2cbo%2fboZz-005%2cbo%2fboZz-006%2cbo%2fboZz-007%2cbo%2fboZz-011%2cbr%2fbrZz-001%2cbr%2fbrZz-002%2cbr%2fbrZz-003%2cbr%2fbrZz-004%2cbr%2fbrZz-005%2cbr%2fbrZz-006%2cbr%2fbrZz-007%2cbr%2fbrZz-008%2cbr%2fbrZz-009%2cbr%2fbrZz-010%2cbr%2fbrZz-013%2cbr%2fbrZz-015%2cbr%2fbrZz-018%2cbr%2fbrZz-019%2cbr%2fbrZz-021%2cbr%2fbrZz-022%2cbr%2fbrZz-027%2cbr%2fbrZz-031%2cbr%2fbrZz-032%2cbr%2fbrZz-033%2cbr%2fbrZz-034%2cbr%2fbrZz-037%2cbr%2fbrZz-038%2cbr%2fbrZz-040%2cbr%2fbrZz-041%2cbr%2fbrZz-042%2cbr%2fbrZz-045%2cbr%2fbrZz-046%2cbr%2fbrZz-047%2cbr%2fbrZz-048%2cbr%2fbrZz-049%2cbr%2fbrZz-050%2cbr%2fbrZz-052%2cbr%2fbrZz-053%2cbr%2fbrZz-054%2cbr%2fbrZz-056%2cbr%2fbrZz-057%2cbr%2fbrZz-058%2cbr%2fbrZz-059%2cbr%2fbrZz-061%2cbr%2fbrZz-064%2cbr%2fbrZz-065%2cbr%2fbrZz-066%2cbr%2fbrZz-071%2cbr%2fbrZz-077%2cch%2fchZz-001%2ccl%2fclZz-001%2ccl%2fclZz-002%2ccl%2fclZz-003%2ccl%2fclZz-006%2ccl%2fclZz-007%2ccl%2fclZz-008%2ccl%2fclZz-009%2ccl%2fclZz-010%2ccl%2fclZz-011%2ccl%2fclZz-012%2ccl%2f