This is a postprint version of an article originally published at https://doi.org/10.1016/j.jcv.2018.09.012
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som This is a postprint version of an article originally published at https://doi.org/10.1016/j.jcv.2018.09.012