• GSP-systemet 

      Borgen, Eline; Eriksen, May Linn Skryten; Knudsen, Marte Askmo (Bachelor thesis, 2017-05)
      Formålet med oppgaven er å undersøke hvilken funksjon GSP-systemet har på handelen mellom Norge og GSP-landene og hvilke endringer har innføringen av MUL+14 ordningen bidratt til?