• Frivillig vaksinasjon og flokkimmunitet 

      Vikøren, Siri; Johannessen, Gøril Lehne; Leksen, Regine Meland Leksen (Bachelor thesis, 2017-05)
      Oppgaven prøver å svare på om man ved frivillig vaksinasjon kan oppnå flokkimmunitet.