• Egenkapitalkrav og finansiell risiko i husholdningenes boliginvesteringer 

      Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen; Thøgersen, Joachim (Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse;16(1), Journal article; Peer reviewed, 2013)
      Kombinasjonen av en lav boliglånsrente og en høy boligprisvekst gir meravkastning for lånefinansierte boliginvesteringer. For husholdninger som lånefinansierer boliginvesteringer, er formuesgevinsten fra ...