• Elbiler og toveislading - Fordeler for både bileiere og strømkunder 

      Greaker, Mads; Hagem, Cathrine (Samfunnsøkonomen;Nr. 3 2020, Journal article; Peer reviewed, 2020)
      Elektriske biler er på rask framgang i Norge. Det innebærer mindre forbruk av bensin og diesel, noe som er nødvendig for at Norge skal nå sine klimamålsettinger. Men hva betyr elbilene for kraftmarkedet? Det er opplagt at ...