• Hva er verdien av Bik Bok AS per 31.12.2016? 

      Markholm, Lena (Bachelor thesis, 2017-05)
      Formålet med oppgaven er å finne et verdiestimat på Bok Bok AS gjennom å bruke ulike verdesettelsesmodeller og strategiske analyser.