• Innføring av et gjeldsinformasjonsforetak 

      Røkholt, Susann (Bachelor thesis, 2017-05)
      Oppgaven ser på hvordan et gjeldsinformasjonsforetak påvirker aktørene på markedet. Formålet med oppgaven er å undersøke ulike scenarier i sammenheng med et gjeldsinformasjonsforetak vil slå ut for aktørene på markedet.