• Norske klesbedrifters bruk av sosiale medier i markedsføringssammenheng 

      Munkvold, Vebjørn Hammerseth; Pettersen, Sigmund Dahler (Bachelor thesis, 2017-05)
      Oppgaven undersøker hvordan norske bedrifter i klesbransjen bruker sosiale medier i sin markedsføring. Formålet har vært å beskrive hvordan bruk av sosiale medier i markedsføringen kan bidra til å gi disse bedriftene et ...