• Er kvinneandel viktig for kvinners medvirkning og innflytelse i styrer? 

      Elstad, Beate; Ladegård, Gro (Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse;6 (7), Journal article; Peer reviewed, 2010)
      I denne artikkelen studerer vi kvinners deltakelse og innflytelse i norske styrer. Vi undersøker hvorvidt det enkelte kvinnelige styremedlems deltakelse og innflytelse har sammenheng med kvinneandelen ...