• Målsetting og belønning i detaljhandel 

      Kulseng, Maren Ofstad; Rismyhr, Ingeborg; de Mora, Victoria Deage (Bachelor thesis, 2017-05)
      Hvordan kan HR-tiltak føre til tilsiktede og utilsiktede effekter på butikkansattes motivasjon. Oppgaven har til hensikt å avdekke og forklare sammenhenger og faktorer som påvirker ulike HR-tiltaks effekt på ansattes motivasjon.