• Pandemi og gjennomføring av videregående opplæring 

      Lillebø, Otto Sevaldson; Skålholt, Asgeir; Kindt, Marianne Takvam (Peer reviewed; Journal article, 2024)
      Karaktergjennomsnitt og gjennomføringsgrad i videregående skole har økt under koronapandemien. Samtidig viser internasjonale studier at læringstapet under pandemien har vært stort, særlig for elever med lav sosioøkonomisk ...