• Karriereforventninger under glasstaket: Kvinner i starten av en ingeniørkarriere 

      Storvik, Aagoth Elise Lossius; Abrahamsen, Bente (Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling;Vol 4 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019-03-02)
      Ingeniørutdanningen utgjør en av de viktigste lederutdanningene i Norge. Tidligere forskning viser at innenfor ingeniøryrket har kvinner lavere sannsynlighet for å få lederstillinger enn sine mannlige kolleger. I denne ...