• Hvem er smartest på Oslo Børs? 

      Fjesme, Sturla Lyngnes (Praktisk økonomi og finans;Årg. 35, 2/2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-06-03)
      I den senere tid er det fremsatt mange påstander i norske medier om at investorer burde plassere pengene sine i velldiversifiserte indeksfond da det ikke er mulig å slå markedsporteføljen allikevel (passive investeringer); ...