• "... og hekken vokste kjempehøy …" - Om virkemidler for bekjempelse av fremmede arter i Norge 

   Høgmo, Hanne C; Lorentzen, Helga R; Hovik, Sissel (Nordisk Administrativt Tidsskrift;Nr. 3/2018, 95. årgang, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen tar for seg myndighetenes styring av arbeidet med fremmede arter. Spredning av fremmede arter til områder de ikke hører hjemme utgjør en betydelig trussel mot naturmangfoldet. Mens mange svartelistede arter er ...
  • Tillitsbasert styring og ledelse i offentlig sektor i Norge: Mye hørt, men lite sett? 

   Johnsen, Åge; Svare, Helge; Wittrock, Christian (Nordisk Administrativt Tidsskrift;, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Denne artikkelen utforsker utbredelsen av tillitsbasert styring og ledelse (TBSL) og hvordan tillitsbasert styring og ledelse påvirker tillit mellom ledere og ansatte og organisasjoners resultater i offentlig sektor i ...