• Etosimplikaturer i lanseringsjournalistikk 

      Alnæs, Jørgen; Roksvold, Thore (Sakprosa;5 (1), Journal article; Peer reviewed, 2013)
      Avisjournalistikk er gjerne strategisk kommunikasjon. Journalisten har en intensjon om å fylle redaksjonelle rammer; kilden ønsker å framstå mest mulig positivt med sitt ærend. Derfor kan det ofte hende at avisteksters ...