• Diskurser om de andre, identitet og norskhet 

      Eide, Elisabeth (Sakprosa;Bind 10, Nr. 1, Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Artikkelen analyserer debatten i et utvalg norske riksaviser, etter lanseringen av Brochmann II-rapporten (1. februar 2017). Brochmann II-utvalgets mandat var å utrede virkningen av høy innvandring for samfunnsøkonomien ...