• Hvordan blir barnevernets oppdrag framstilt i kommunikasjonsstrategiene? 

      Frey, Elsebeth; Johansen, Marit (Fontene forskning;7(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
      Vi undersøker hvordan barnevernets to siste kommunikasjonsstrategier framstiller barnevernets oppdrag. Både Et åpent barnevern og Barnevernet – en hjelper vil bedre barnevernets omdømme og høyne dets legitimitet. Vi ...